Binnenklimaat onderzoek 

In ca. 80% van de scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kantoren en woningen is het binnenklimaat onvoldoende. Recentelijk onderzoek bij diverse scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bevestigde dit percentage, ondanks het feit dat de desbetreffende directie onderzoek heeft laten doen vanuit de gedachte van zorg en aannam dat het resultaat wel voldoende zou zijn; maar helaas! Door een maatwerk advies hierbij zijn de omstandigheden verbeterd naar een voldoende binnenklimaat. 
Verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening en het binnenklimaat in uw woning en onderneem actie; wacht niet! De belangen zijn hiervoor te groot; gezondheid is een primair goed. 
Een oorzaak voor een onvoldoende binnenklimaat is onder andere gelegen in onvoldoende ventilatie (slechte tot geen ventilatie, hetgeen blijkt uit de praktijk). Hierdoor stijgt de concentratie aan CO2 in de ruimte, daar er onvoldoende afvoer van "vuile" lucht inclusief vocht en aanvoer van verse buitenlucht is. 
 
Een slecht binnenklimaat ten gevolge van onvoldoende ventilatie heeft onder andere de volgende gevolgen: 

 • verhoogd energiegebruik aan de verwarming door een verhoogde vochtigheid. Een ruimte verwarmen die slecht tot niet geventileerd wordt kost extra energie. 
 • negatief effect op de prestaties van de personen die zich bevinden in het gebouw door concentratieverlies 
 • negatief effect voor de gezondheid (o.a hoofdpijn, rode ogen, irritaties van de ademhalingswegen (mogelijk ontstaan van astma) en vermoeidheid). 
 • verhoogd ziekteverzuim (ca. 5%) 
 • schimmelplekken als gevolg van vochtophoping in combinatie met onvoldoende ventilatie 
 • rottingsverschijnselen aan houten delen. 

 
Wacht niet langer; maar onderneem direct actie, daar het essentieel is dat in een onvoldoende leefklimaat direct verandering komt (de belangen zijn te groot). Hierin kan Ingenieursbureau AET B.V. op maat voor u het volgende betekenen: 

 • verrichten van doorlichtingen in diverse ruimten door visuele inspectie in combinatie met CO2-metingen om een foutief binnenklimaat vast te stellen
 • controle op de functionaliteit van aanwezige bestaande ventilatiemiddelen
 • vaststellen van klimaatproblemen (vocht- en schimmelplekken)
 • advisering omtrent aanpassingen in de ventilatie aan de hand van ventilatieberekeningen ter verbetering van het binnenklimaat
 • advisering omtrent verbetering van het binnenklimaat (ook als aanwezige kruipruimten muffe lucht veroorzaken) gericht op onder andere bouwkundige aanpassingen, luchtverversingssystemen (waaronder filtersystemen) en een luchtverversingsysteem met een ge´ntegreerde CO2-meting 
 • coaching (individueel) omtrent de verbetering van de ventilatie zonder bouwkundige aanpassingen (uitgangspunt hierbij is dat de mate van aanwezige ventilatie voldoende is) 
 • workshops (aan groepen) om de aandacht voor een goede ventilatie te verbeteren zonder bouwkundige aanpassingen (uitgangspunt hierbij is dat de mate van aanwezige ventilatie voldoende is).