Energiebesparingplan (EBP/BEP)


Bij het opstellen van het energiebesparingplan worden de reeds aangebrachte energiebesparingopties geïnventariseerd en wordt hiervan het rendement bepaald. Verder worden alle stof- en energiestromen binnen uw bedrijf in kaart gebracht, waarbij een stoffen- en energiebalans wordt opgesteld. Bij de inventarisatie van de gegevens worden alle energiebesparingopties benoemd, waaronder tevens de toepassingsmogelijkheden van zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa. De haalbaarheid van de energiebesparende maatregelen worden getoetst aan de benodigde investeringen, besparingen, terugverdientijd en technische en juridische aspecten.

De rendabele besparingmogelijkheden worden in een planning voor de komende jaren weergegeven. Voor het opstellen van een energiebesparingplan en voor het realiseren van diverse energiebesparingsopties zijn diverse subsidies mogelijk.