Coaching ontwikkeling energiebeheer

Door de introductie van energiebeheer binnen uw bedrijf kan op de energiekosten worden bespaard, waarbij de investeringen gering tot nihil zijn. U kunt zelf op eenvoudige wijze, onder begeleiding van AET, het energiegebruik binnen uw bedrijf volgen en kosteneffectief besparingen realiseren. Hierbij wordt voorkomen dat u voor de ontwikkeling van energiebeheer eerst moet investeren in kostbare software alvorens er geld kan worden bespaard. Het beleid van AET is gericht op de introductie van een sober, doelmatig en kosteneffectief energiebeheer binnen uw onderneming, zodat u zo maximaal mogelijk gebruik kan maken van de besparingen. Bij diverse ondernemingen is deze systematiek succesvol toegepast.

Heeft u al eens uw maandelijkse of jaarlijkse energienota belicht? Het komt nogal eens voor dat door een regelmatige controle aanpassingen in de tariefstelling mogelijk zijn, waardoor besparingen kunnen worden gerealiseerd.

AET wil u graag informeren omtrent de mogelijkheden op dit gebied. Voor de begeleiding bij de ontwikkeling van energiebeheer is een jaarlijks abonnement mogelijk.