Energie-audit volgens EED

In juli 2015 is de EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) in werking getreden, waardoor voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen een verplichting geldt om een energie-audit uit te voeren en een energie-audit rapport bij het bevoegde gezag aan te leveren. De aanleveringsdatum was 5 december 2015. Vanwege de korte tijdspanne is een uitstel mogelijk, waarvoor bij het bevoegd gezag dient te worden verzocht.

 

Bij het uitvoeren van deze energie-audit en het opstellen van het energie-audit rapport, heeft u wellicht behoefte aan ondersteuning in specialistische kennis op dit gebied of wilt u de uitvoering hiervan overlaten aan een deskundige. Als Registerenergieconsulent namens Ingenieursbureau AET B.V. kan u indien wenselijk ondersteuning worden verleend bij het uitvoeren van deze energie-audit en het opstellen van het energie-audit rapport en kan tevens de volledige uitvoering hiervan worden verzorgd. Ingenieursbureau AET B.V. kan u met maatwerk van dienst zijn door een jarenlange ruime ervaring en expertise in verschillende gebouwen, installaties en processen qua energiebesparing en energie-efficiency van gebouwen, processen en installaties in vele soorten branches en energiebesparingsopties in de vervoerssector.

 

De energie-audit bevat op hoofdlijnen:

1.      Energiebesparingsanalyse, waar een energiebalans een onderdeel van vormt.

2.      Inventarisatie van de energiebesparende maatregelen waar ook het gebruik van natuurlijke middelen en het streven naar energieneutraal centraal staat door het gebruik van duurzame energiebronnen.

3.      Haalbaarheid van de energiebesparende maatregelen, waarbij die energiebesparende maatregelen als rendabel worden geacht met een terugverdientijd < 5 jaar.

4.      Opstellen van een planning voor de komende jaren van de implementatie van de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar.

5.      Opstellen van het energie-audit rapport, waarin de planning wordt opgenomen.