Energiescan

Op vrijwillige basis kunt u een energiescan (energiebesparingonderzoek) laten verrichten, zonder dat er sprake is van een wettelijke verplichting. Door dit onderzoek kunt u kosten besparen op uw energienota en tevens een bijdrage leveren aan het milieurendement (reductie van de CO2-emissie en besparing op de fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie). Tevens kunt u hiermee het milieu-imago van uw onderneming vergroten, hetgeen een positief effect heeft op uw bedrijfsresultaat. Hiernaast kan het zijn dat u zich wilt profileren vanuit een voorbeeldfunctie, hetgeen zowel voor overheden als voor bedrijven van toepassing kan zijn. Voor overheden betekent dit een stimulering van het geformuleerde nationaal energiebeleid en voor bedrijven kan deze voorbeeldfunctie branchegericht zijn.

De energiescan (het energiebesparingonderzoek) kan op uw wensen worden uitgevoerd. Over het algemeen wordt bij de energiescan de mate van energiebeheer vastgesteld en worden de energiebesparingopties benoemd. Hierbij worden waar mogelijk de besparingen en investeringen gebaseerd op kentallen en ervaringscijfers weergegeven. Op uw verzoek kan van deze onderzoeksstrategie worden afgeweken. De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van uw wensen, doch zijn over het algemeen beperkt. Uit de praktijk is gebleken dat door het uitvoeren en naleven van de advisering inzake de energiebesparende maatregelen de onderzoekskosten snel terugverdiend zijn (in sommige gevallen binnen een jaar). Bij het samenstellen van het type en omvang van de energiescan kan AET u op maat adviseren en zorg dragen voor de uitvoering van de energiescan.

Bij diverse bedrijven heeft de uitvoering van een dergelijke scan geleid tot aanzienlijke besparingen. Ervaringen opgedaan bij de uitvoering van de energiebesparingsonderzoeken in verschillende soorten gebouwen, hebben laten zien dat er in elk gebouw en proces rendabele energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.