Energiebesparingsonderzoek voor C-vergunningen (Wet milieubeheer) en Activiteitenbesluit

Volgens een voorschrift in de C-vergunning (Wet milieubeheer) kan een energiebesparingsonderzoek worden gevraagd. Tevens kan een energiebesparingsonderzoek worden gevraagd door middel van een voorschrift in het Activiteitenbesluit. Het soort onderzoek is afhankelijk van het voorschrift in de milieuvergunning annex Activiteitenbesluit, hetgeen kan variëren van een energiescan (een beperkt energiebesparingsonderzoek) tot een uitgebreid onderzoek (energiebesparingsplan).