Ontwikkeling milieuzorg

1. Voordelen ontwikkeling milieuzorg
Ontwikkeling van milieuzorg binnen uw organisatie levert financiële voordelen (o.a. afvalreductie) op korte en langere termijn. Om het rendement van de ontwikkeling van milieuzorg zo maximaal mogelijk te maken, is het integraal hieraan verbeteren van de aandacht voor energiebesparing een aantrekkelijke optie (energiebesparingonderzoek). Besparing van energie komt rechtstreeks terug in uw bedrijfskosten. Hiernaast levert u door energiebesparing een bijdrage aan het reduceren van de milieubelasting (reductie in het gebruik van de fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie), hetgeen het milieu-imago van uw onderneming verbetert. Kortom het ontwikkelen van milieuzorg heeft een positief effect op de uitstraling van uw onderneming, hetgeen uw bedrijfsresultaat ten gunste komt en de continuïteit van de onderneming nader waarborgt.

2. Milieuzorgsysteem op "maat" gemaakt
De basis en het draagvlak voor de ontwikkeling van milieuzorg is gelegen bij het "denken en handelen" op dit gebied bij iedere medewerker binnen uw onderneming. In dit verband vindt het ontwikkelen van de denk- en handelwijze op het gebied van milieuzorg binnen uw onderneming plaats door middel van coaching en workshops, die door AET kunnen worden verzorgd. De coaching en workshops hebben als primaire doelstelling het creëren van een zo maximaal mogelijk draagvlak en bewustwording binnen uw organisatie. Een dergelijk aanpak heeft voor u de volgende voordelen:

  • de aandacht binnen uw organisatie voor milieuzorg is zo maximaal mogelijk door ontwikkelen van het systeem in eigen beheer, hetgeen door de positieve uitstraling (imagoverbetering zowel intern als extern) op dit gebied uw bedrijfsresultaat ten goede komt
  • een zo optimaal mogelijk functionerend systeem
  • een besparing op de externe advieskosten (minimale advieskosten)
  • er wordt voorkomen dat het systeem in de praktijk niet functioneert.

Het milieuzorgsysteem kan zodanig worden ontwikkeld dat afgestemd op uw wensen wordt voldaan aan ISO-norm/eis, zodat een eventuele certificering mogelijk is.

Ingenieursbureau AET kan op het gebied van milieuzorg het volgende voor u betekenen:

  • het uitvoeren cq. het verzorgen van begeleiding bij de uitvoering van het nulsituatie-onderzoek milieuzorg
  • het opstellen cq. het begeleiden bij het opstellen van een milieuprogramma/milieuactieplan
  • begeleiding bij de implementatie van de milieuzorg, waarbij het milieuprogramma/milieuactieplan wordt uitgevoerd en waarbij o.a in organisatorisch opzicht een Handboek Milieuzorg wordt opgesteld
  • het uitvoeren van een milieu-audit en de begeleiding bij de uitvoering van een interne audit, die in eigen beheer wordt uitgevoerd
  • de begeleiding bij de ontwikkeling van het milieuzorgsysteem.

Voor enkele delen van de ontwikkeling van het milieuzorgsysteem (nulsituatie-onderzoek en de ontwikkeling van een milieuprogramma/milieuactieplan) zijn subsidies mogelijk.