Ingenieursbureau AET,
Uw partner in energiebesparing, implementatie van energiebesparende maatregelen en milieuzorg

Energiebesparing met natuurlijke middelen en streven naar energieneutraal

AET is gespecialiseerd in onderzoek en advisering op het gebied van energiebesparing in utiliteitsgebouwen en in productieprocessen, waarbij het gebruik van natuurlijke middelen en duurzame energie in het kader van energieneutraal centraal staan. Hierbij kan onderzoek en advies worden geleverd om kosten en tevens energie te kunnen besparen of als onderdeel van voorschriften in de Wet milieubeheer als onderdeel van de omgevingsvergunning. Hierbij kan desgewenst de directievoering van de implementatie van energiebesparende maatregelen worden verzorgd. Om nader energie te kunnen besparen kan u worden geadviseerd omtrent de mogelijkheden op het gebied van toepassing van een warmtepomp in utiliteitsgebouwen en woningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van rioolwarmte door een gepatenteerde rioolwarmtewisselaar, hetgeen het warmtepompsysteem een extra rendement (verhoging COP van 45% ten opzichte van warmtepompsystemen met een bodemwarmtewisselaar) en een lager energieverbruik oplevert.

Verschillende gebouwen zijn belicht zoals o.a kantoren, ontmoetingscentra, bibliotheken, sportcomplexen, scholen, schouwburgen en zwembaden, waarbij overal aanzienlijke besparingen zijn te behalen. Waarom nog wachten met onderzoek: Bespaar kosten en energie!

 

Binnenklimaat onderzoek en advies

Tevens kan onderzoek en advisering worden verzorgd op het gebied van binnenklimaat, daar dit aspect een relatie heeft met advies op het gebied van energiebesparing en de ventilatieberekeningen, die als onderdeel van bouwkundige berekeningen voor een bouwaanvraag kunnen worden verzorgd.

 

Milieu

Op het gebied van milieu vergunningaanvragen kan de aanvraag Omgevingsvergunning, Watervergunning (vervangt WVO-vergunning) en Wet milieubeheer vergunning worden verzorgd en een melding Activiteitenbesluit.

Tevens kunnen bodemonderzoeken en beoordeling van uitgevoerde bodemonderzoeken worden verricht. Hierbij kunnen kosten voor een bodemsanering worden gebudgetteerd alsmede contra-expertise onderzoek verricht.

 

Preventie

Tevens kunnen preventieplannen worden opgesteld, waarvan de implementatie kan worden verzorgd. Als onderdeel van preventie kan een gebruikersvergunning worden aangevraagd of een melding in het kader van het Gebruiksbesluit worden verzorgd, waarbij tevens de benodigde vuurlastberekeningen kunnen worden geleverd. Hierbij kan de directievoering van de implementatie van de benodigde preventieve maatregelen worden verzorgd. In het kader van preventie kan worden geadviseerd in de opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS, benodigde brandpreventieve voorzieningen en vluchtroutes bij calamiteiten. Om de brandpreventieve voorzieningen inzichtelijk te maken kan een inrichtingsplan worden gemaakt.