Energiebesparing 

 

Energie-audit volgens EED

Energiescan 
Energiebesparingonderzoek voor C-vergunningen (Wet milieubeheer) en Activiteitenbesluit 
EPBD voor woningen en utiliteitsgebouwen 
EPBD voor woningen en utiliteitsgebouwen met een maatwerk advies 
Energiebesparingplan (EBP/BEP) 
Onderzoek naar de energie- en waterverdeling in gebouwen (bijvoorbeeld scholen met sportzalen en bij ontmoetingscentra) die door meerdere organisaties in gebruik zijn

Advisering in energiebesparende maatregelen waar het gebruik van natuurlijke middelen en het streven naar energieneutraal centraal staat door gebruik van duurzame energiebronnen

EPC-berekeningen voor woningen en utiliteitsgebouwen

Implementatie van energiebesparende maatregelen (directievoering, kostenbewaking, voorbereiding uitvoering en coördinatie uitvoering energiebesparende maatregelen)
Duurzame energie 
  - zonne-energie 
  - windenergie 
  - waterkracht 
  - biomassa

  - warmtepompen met toepassing van duurzame energie en een rioolwarmtelaar
Subsidies 
Coaching bij ontwikkeling van energiebeheer